الفبای باستانی

ارسال شده در: کلید الفبای خطوط باستانی | 2

نمودار حروف الفبا

برای دیدن جدول به ادامه مطلب بروید

ارقام

حروف

eur.

lat.

arab.

ind.

thai.

engl.

lat.

grie.

hebr.

arab.

arm.

cyr.

hiergl.*

Amount

۱

I

۱

A

A

α

א

ا

Ա

А

۱

۲

II

۲

B

B

β

ב

ب

Բ

В

۲

۳

III

۳

C

C

γ

ג

ج

Գ

Г

۳

۴

IV

۴

D

D

δ

ד

د

Դ

Д

۴

۵

V

۵

E

E

ε

ה

ه

Ե

Є

۵

۶

VI

۶

F

F

Ϝ

ו

و

Զ

Ѕ

۶

۷

VII

۷

G

G

ζ

ז

ز

Է

З

۷

۸

VIII

۸

H

H

η

ח

ح

Ը

И

۸

۹

IX

۹

I

I

θ

ט

ط

Թ

Ѳ

۹

۱۰

X

۱۰

੧੦

๑๐

J

K

ι

י

ي

Ժ

І

۱۰

۱۱

XI

۱۱

੧੧

๑๑

K

L

κ

כ

ك

Ի

К

۲۰

۱۲

XII

۱۲

੧੨

๑๒

L

M

λ

ל

ل

Լ

Л

۳۰

۱۳

XIII

۱۳

੧੩

๑๓

M

N

μ

מ

م

Խ

М

۴۰

۱۴

XIV

۱۴

੧੪

๑๔

N

O

ν

נ

ن

Ծ

Н

۵۰

۱۵

XV

۱۵

੧੫

๑๕

O

P

ξ

ס

س

Կ

Ѯ

۶۰

۱۶

XVI

۱۶

੧੬

๑๖

P

Q

ο

ע

ع

Հ

О

۷۰

۱۷

XVII

۱۷

੧੭

๑๗

Q

R

π

פ

ف

Ձ

П

۸۰

۱۸

XVIII

۱۸

੧੮

๑๘

R

S

Ϟ

צ

ص

Ղ

Ч

۹۰

۱۹

XIX

۱۹

੧੯

๑๙

S

T

ρ

ק

ق

Ճ

Р

۱۰۰

۲۰

XX

۲۰

੨੦

๒๐

T

V

σ

ר

ر

Մ

С

۲۰۰

۲۱

XXI

۲۱

੨੧

๒๑

U

X

τ

ש

ش

Յ

Т

۳۰۰

۲۲

XXII

۲۲

੨੨

๒๒

V

Y

υ

ת

ت

Ն

Ѹ

۴۰۰

۲۳

XXIII

۲۳

੨੩

๒๓

W

Z

φ

ث

Շ

Ф

۵۰۰

۲۴

XXIV

۲۴

੨੪

๒๔

X

χ

خ

Ո

Х

۶۰۰

۲۵

XXV

۲۵

੨੫

๒๕

Y

ψ

ذ

Չ

Ѱ

۷۰۰

۲۶

XXVI

۲۶

੨੬

๒๖

Z

ω

ض

Պ

Ѡ

۸۰۰

۲۷

XXVII

۲۷

੨੭

๒๗

ϡ

ظ

Ջ

Ц

۹۰۰

۲۸

XXVIII

۲۸

੨੮

๒๘

غ

Ռ

۱۰۰۰

۲۹

XXIX

۲۹

੨੯

๒๙

Ս

۲۰۰۰

۳۰

XXX

۳۰

੩੦

๓๐

Վ

۳۰۰۰

۳۱

XXXI

۳۱

੩੧

๓๑

Տ

۴۰۰۰

۳۲

XXXII

۳۲

੩੨

๓๒

Ր

۵۰۰۰

۳۳

XXXIII

۳۳

੩੩

๓๓

Ց

۶۰۰۰

۳۴

XXXIV

۳۴

੩੪

๓๔

Ւ

۷۰۰۰

۳۵

XXXV

۳۵

੩੫

๓๕

Փ

۸۰۰۰

۳۶

XXXVI

۳۶

੩੬

๓๖

Ք

۹۰۰۰

۳۷

XXXVII

۳۷

੩੭

๓๗

Օ

۱۰۰۰۰

۳۸

XXXVIII

۳۸

੩੮

๓๘

Ֆ

۲۰۰۰۰

2 Responses

  1. ناصرتاج

    اقاسلام خسته نباشید.سنگی ده تنی دوخورشیدیکیشونسه شعاع نور دوشعاع ۲۰سانتی وسط یکمتروده سانتی و۲۷جوغن مربع مستطیلی خطی تمام جوغنهابهم وصلکرده فقط یکجا نیم متر ازهم جدان تمام مربع مستطیلها ازجای شروع میشه به خورشیدی که شعاع نور داره خطم میشه.راستی اولشعاع یکوده سانتی جوغی نصف سیب خورده.راهنمایی کنید به جدم قسم شیرینی محفوز کارهای خیری پشت این کار هست و…لطفاسرمال کوچکترین جوغن اولشعاع چه متراژیست.ممنونم

  2. محمد اورنگی خورزوقی

    دروت برشما . بنده درجهت دانلود فونت حروف اوستایی موفق نشدم .چون کتابی دردست تالیف دارم که حدود نیمی ازگویشن های خورزوق اصفهان اوستایی وبقیه را پهلوی اشکانی وساسانی و اوستایی محاوره مینمایند. بدین سبب نیاز به فونتهای اوستایی دارم . راهنمایی فرمایید.تشکر

ارسال پاسخ