درختان کهنسال در دفینه یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/agac564.jpg

درخت: شکلی جا افتاده در تمامی فرهنگ هاست. در دین های مختلف علاوه بر داشتن معنانی متفاوت، به درخت همیشه معنای زندگی و حیات هم داده شده است. به شکل های دینی، علمی، افسانه شناسی و فلسفی تعبیر پیدا کرده. برای فهماندن زندگی های تودرتوی عرفانی نیز در حال استفاده بوده است. در تفکر جهانی، سمبل وحدت و دوستی است. گاها نیز سمبل باور دنیا می باشد.

اگر از نظر دفینه یابی به آن نگاه شود، می تواند نشان دهنده ی یک هدیه باشد. از طرفی در مسیحیت، سمبل کلیساهای کوچکی که شعبه ای از کلیسای بزرگتری هستند نیز می باشد. به همین دلیل لازمه ی ملاحظه دقیق و جدی محیط اطراف می باشد هنگام جستجو برای پیدا کردن گنج میتوانیم زیاد با درختان ربرو شویم . در هنگام جستجو وقتی که با درخت کهنسالی برخورد کردیم ، مثلا در خت چند هزار ساله ، با دقت به درخت نگاه کنید که اثری از رد چاقو ، میخ ، ویا چیزی که به در خت کوبیده شده باشد دارد یا نه. اگر از درخت به عنوان نشانه استفاده شده باشد ۳۰ متر اطراف درخت را بررسی می کنیم و به احتمال زیاد عمقش هم بین ۳ تا ۵ متر می باشد . توصیه میشود که با دستگاه های نقطه زن جستجو شود

ارسال پاسخ