سنگ حكاكي شده به شكل جدول چهارخانه Dama

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/dama19.JPG

http://www.axgig.com/images/34204486289631003838.jpg

نظر اول : این سنگهایی که به نام سنگ dama شناخته میشوند، به محاسباتی نیاز دارد. این نشانه به طور قطع رمزگشایی نشده است. با یک نشانه کمکی دیگر بیشتر معنا می دهد. عموما نماد تونل های زیرزمینی و یا راهرو می باشد. ممکن است به دفینه های راهزنان نزدیک باشد. در هر حال به دلیل نشان دادن مکانهای زندگی انسانها باید مهم تلقی شوند.
نظر دوم : نشان یک راه خطرناک و غیر مستقیم می باشد. این شکل نماد دخمه های زیر زمینی و یا راهروها می باشد. مژده زندگی و حیات زیر زمین را نیز می دهد. ولی این نشانه به تنهایی ما را به هدف نرسانده و باید دنبال نشانه ای دیگر باشیم.
نظر سوم : قطعا نشان مزار می باشد. در اطرافش باید یک جستجوی دقیق انجام شود.

علی عزیزیان

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/dama91.jpg

http://www.axgig.com/images/76801784759898442347.jpg

ارسال پاسخ