سکه ها و دفینه های پیدا شده + ویدیو

[hana-flv-player video=”http://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/khomre.m4v” width=”600″ description=”” player=”5″ autoload=”true” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” /]

  1. اکبر علی

    استاد سلام در منطقه ای که دفینه است برای پی ساختمان کندیم سنگ قبر داد نزدیک امام زاده استخوانهای ریز وسفال شکسته رنگی وگلی وخاک نرم وبعضی اوقات بوی به مشام می رسد از زیر خاک خمره بزرگ پیدا شد یک طرفش شکسته وبه پلو بود وتوخالی ایا در دور بر آن دفینه ای است

ارسال پاسخ