سکونتگاه های باستانی و باقیمانده های ژئوفیزیک

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

http://s9.picofile.com/file/8299553550/jeo951.JPG

ابزار زمین شناسی نزدیک به سطح زمین و خواص فیزیکی سنگ ها ،مصالح مورد استفاده در مناطق مسکونی دوران باستان ، همانطور که تفاوت های بومی را نشان می دهد، ویژگی های منابع ابزار، و تغییر یافتن خصوصیات آنها در جایی که استفاده شده است این ویژگی ها در نشان دادن مکان بنا و موقعیتش به ما کمک می کند.
نشانه های ژئوفیزیکی : در بناهای معماری که از خاک درست می شوند، خاک عموما حمل شده و آورده می شود، با ابزار های دیگر مخلوط شده، و انبار شده و یا استفاده می شود.این کار ویژگی های پایه ایی خاک را از بین می برد. این ویژگی ها نسبت به لایه های حفر نشده خیلی متفاوت خواهند بود. لایه هایی که انسان در آنها دخالت کرده، با گذشت قرنها نیز نسبت به لایه های اصلی متفاوت خواهد بود. بافت گیاهی نسبت به بافت گیاهی اطراف متفاوت خواهد بود. یافته های دیگر، مثل ذغال، سرامیک، سفال، خشت، سنگ بنا، تکه های کار شده مرمر، جام و قابلمه سفالی نشان دهنده این است که منطقه مکان مسکونی بوده است. باز هم در اینجا برای زندگی انسانها منابع آب کافی برای کشاورزی یا دامداری مهم می باشد
این ویژگی ها را می توان به ترتیب زیر بیان کرد :
خاکی که کنده شده، حمل شده و برای پر کردن از آن استفاده شده است، شل تر بوده و سست می باشد، و یا ممکن است نسبت به اطرافش قابلیت رسانایی و یا مغناطیسی کمتر و یا بیشتری از خودش نشان دهد.
– ساختار خاکی که به هر دلیلی در آن دخالتی صورت گرفته، متفاوت تر و در هم ریخته تر خواهد بود. این در هم ریختگی قطعاً از خودش نشانه ایی به وجود خواهد آورد، و مکان یا منطقه مورد نظر خودش را نشان خواهد داد.

– خاک رس و یا خاک پر شده که فشرده و ورزیده شده و به شکل گل در آمده،. تخلخل و نفوذ پذیری را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد، تغییرات زیاد در آن منطقه مقاومت خود را تغییر خواهد داد و بصورت الکترو مغناطیسی خودش را نشان خواهد داد.
– مقدار مایع موجود در بین منفذهای لایه ها که وابسته به رطوبت موجود در منطقه می باشد، بر روی مقاومت تاثیر خواهد گذاشت. با سیستم های الکترومغناطیسی خودش را لو خواهد داد.
– خاک رس های اندوده شده بر روی دیوارها و یا کف خانه ها، وظیفه ی لایه نشت ناپذیر را دارد.
– زمینی که آتش دیده و یا به عنوان کوره از آن استفاده شده، بر اثر گرما، میدان مغناطیسی آن تحت تاثیر قرار گرفته و در آخر خودش را نشان خواهد داد.
– قابلمه ایی که از ابزار پخته شده ساخته شده است، و یا در تپه هایی که از ابزار دیوار استفاده شده، ضریب مغناطیسی تغییر می کند و این تغییر خودش را به عنوان مغناطیس نشان خواهد داد.
– در کنار مناطق مسکونی، درزمانهای اولیه ودر ضایعات زمینهایی که برای معدن و یا جواهرات استفاده می شده هدف می باشند.
– ضایعات اطراف مناطق مسکونی، به مرور زمان توسط خاک پنهان شده و می توانند هدف باشند و نشان از منطقه مسکونی می باشند.
– بافت گیاهی نزدیکی مناطق مسکونی، درختهای مختلفی که در زمان باستان کاشته شده، و عناصری مثل گیاهان زینتی، از عناصری می باشند که منطقه را لو می دهند.
پیشنهاد خلاصه : قبل از شروع به حفاری باید زمین اطراف کاوش شود، در منطقه ایی که در آنجا دفینه وجود دارد، قطعا در آنجا تغییراتی صورت خواهد گرفت. پس، ۴۰ الی ۱۰۰ سانتی متر بعد از حفاری به دلیل تغییرات فیزیکی نسبت به لایه ی اصلی، از نظر رنگ و تراکم متفاوت می باشد. اگر تفاوتی نداشته باشد، حفاری را رها کنید، و اگر تفاوت ادامه داشته باشد، حفاری را ادامه دهید. عکس زیر را به خوبی بررسی کنید./ علی عزیزیان

http://s8.picofile.com/file/8299553568/jeo952.JPG

ارسال پاسخ