طلسم در دفینه یابی چیست؟

http://s9.picofile.com/file/8300011118/buyu951.jpg

در دفینه یابی این دورغ های استخوان دار را رها کرده از عقل و فکر خود استفاده می کنیم . و فعالیت خودمان را با حقایق علمی شروع می کنیم .
مسلمان مثل یک بت پرست رفتار می کند ، باید کار کرد ، کار کردنمان را هر روز باید مدرن تر کرده و این را مثل یک وظیفه برای خود بدانیم و باید اینطور رفتار بکنیم. اگر از نظر مقصود و هدف به باستانشناسی و دفینه یابی نگاه کنیم فرق زیادی باهم ندارند. دفینه یاب مدرن دنبال یک سری حرفهای پوچ که در عقل و منطق انسان نمی گنجد وقت خود را تلف نمی کند و با استفاده از قواعد اصول و روش کار علم باستانشاسی فعالیت خود را شروع کرده و به همان صورت کار خود را تمام خواهد کرد. در غیر اینصورت بجز از دست دادن ، وقت ، مال ، قدرت کار کردن و تخریب آثار باستانی هیچ چیزی عایدش نخواهد شد.
دین اسلام تا به امروز این نوع باور را به شدت رد کرده و این نوع اعتقاد را در بین 10 گناه کبیره شمرده است. باز هم در داده های در حال پیشرفت امروزی نیز این نوع اعتقاد را قبول ندارد و در دنیای علم نیز عقیده بر این است که به هیچ عنوان نمی تواند با واقیعت در ارتباط باشد و با شدت این موضوع را رد می کنند/ علی عزیزیان

http://s9.picofile.com/file/8300011142/buyu952.jpg