مثلث ، حکاکی مثلث ، مثلث سه نقطه ایی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

http://s9.picofile.com/file/8297619018/mos951.JPG

۱- نشانه مثلث به این معنا می باشد که پول در مکان بسته ایی می باشد. دفینه سختی می باشد. اگر مثلث زاویه تیزی داشته باشد، در جهت آن باید کاوش انجام شود. و اگر نداشته باشد، باید در اطراف به دنبال ساختارهای متفاوت بود، و یا به نشانه های کمک کننده سر زد (نشانه دوم)..
۲- چیزی است که به خدا، جبرئیل و حضرت عیسی امانت داده شده. همانطور که ممکن است نشان دهنده یک دفینه باشد، ممکن است یک مزار را نیز نشان دهد. مثلث نشان دهنده سه پول متفاوت نبوده و سه مزار متفاوت را نشان می دهد. اگر یک مزار تابوتی باشد، یک معنای دینی دارد. و یا دفینه راهزنان را نشان می دهد. اکثراً نشانه ایی می باشد که گمراه کننده بوده و دو دفینه تقلبی و یک دفینه درست را نشان می دهد. سه نقطه مثلث ممکن است نشان دهنده سه مزار نباشد. ممکن است به عنوان رمز، سه تخته سنگ و یا سه درخت باشد.
۳- احتمال پیدا کردن درپوشی به شکل مثلث بالا می باشد. از نظر دفینه یابی، درپوش های ساروجی به بزرگی ۵۰ سانتی متر، مهم می باشند. در بعضی تمدنها ، مثلث به عنوان در ورودی استفاده شده است. بهتر است در جهت نوک تیز مثلث جستجو انجام شود.
۴- اگر چند مثلث در کنار هم به ترتیب قرار داشته باشند، هر مثلث نماد یک اتاق می باشد.
۵- نماد مسیحیت می باشد. سه عنصر طبیعت را نشان می دهد. پدر، مادر، بچه. با یک نظر دیگر، روح، بدن، عقل. با یک نظر دیگر ، دنیا ، بشر، بهشت را نشان می دهد. در سنگ مزار ها و زینت
ها زیاد استفاده شده است. در مزار های تابوتی و قبور صخره ایی زیر خاک مهم می باشند. ولی نباید فراموش کرد که تعداد مزارها باید از یکی بیشتر باشد.
۶- در تخته سنگی که مثلث های ریزی روی آن وجود دارد، مثلث دیگری به اندازه ۵۰ سانتی متری به خوبی جستجو شده و دقت می شود که منطقه ساروجی وجود دارد یا نه، اگر هست، در آنجا دفینه اش وجود دارد. این نشانه ایی رمزگشایی شده می باشد.
۷- نشان مثلث در تمدن های قدیمی، این گونه استفاده شده که در خود مثلث درب ورودی وجود دارد. در عکس پایینی مثال این وجود دارد.

http://s9.picofile.com/file/8297619034/mos952.JPG

۸- مثلث موجود در عکس پایین، به دو شکل بررسی می شود.
الف) داخل مثلث با آب پر می شود. در محلی که آب کانال با خاک یکی می شود، به اندازه عمق مثلث، ممکن است در پایین تابوت و یا اتاقی پیدا شود.
ب) یک مثلث وجود دارد، در این مثلث کانال وجود دارد، طول کانال اندازه گیری می شود، با تبدیل هر سانتی متر اندازه گیری شده به یک قدم، در جهت کانال باید حرکت کرد. دوباره با تبدیل هر سانتی متر عمق مثلث به قدم، در پایین آن ممکن است تابوت و یا یک اتاق یافت شود

http://s8.picofile.com/file/8297619076/mos953.JPG

نمونه ایی از ورودی درپوش مثلثی باز شده :

http://s9.picofile.com/file/8297619118/mos954.JPG

عکس زیر مثلث و در وسط آن یک حکاکی کوچک می باشد، که در جهت نوک تیز آن، در مسافت ۲۰ قدمی، در زیر تل سنگریزه مزار تکی وجود دارد. این نشانه رمزگشایی شده است

http://s8.picofile.com/file/8297619150/mos955.JPG

نمونه رمزگشایی شده از نشانه مثلث :

http://s8.picofile.com/file/8297619184/mos956.JPG

http://s9.picofile.com/file/8297619218/mos957.JPG

http://s9.picofile.com/file/8297619234/mos958.JPG

علی عزیزیان/http://irantreasure.me

ارسال پاسخ