نشانه تمساح در دفینه یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

http://s9.picofile.com/file/8295184568/tem951.jpg

نشانه تمساح بعنوان نماد رهبری و افراد موفق را به تصویر کشیده است. (افرادی قوی ، ساکت ، حیله گر و بی باک) موقعی که در اراضی با یک نشانه تمساح روبرو شدید کلمات کلیدی که باید به آنها دقت کنید اینها هستند.
زمان ، ترس ، سحر و جادو ، محترم شمردن ، شتاب دادن ، حفظ اسرار ، قدرت ، غریزه ، فریبنده ، شجاعت ، بازده ، انعطاف پذیری ، انرژی خورشیدی ، تولد / ساختن ، قابلیت اعتماد و اطمینان ، Indestructibility ، عمق عاطفی ، عتیقه / قدرت اولیه
با استفاده از این کلمات کلیدی حرکت کرده و باید نشانه دوم را پیدا کنیم. و میتوان با استفاده از نشانه ها هدف اصلی را پیدا کرد./ علی عزیزیان http://irantreasure.me

 http://s9.picofile.com/file/8295184576/tem952.jpg

http://s8.picofile.com/file/8295184600/tem954.jpg

http://s9.picofile.com/file/8295184592/tem953.jpg

ارسال پاسخ