نشانه شمشیر در گنج یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

http://s9.picofile.com/file/8291168142/kilic952.jpg

۱- اگر طول شمشیر کوتاه باشد، مسافت نزدیک باید جستجو شود. اگر طول شمشیر بلند باشد، مسافت دورتر جستجو می گردد.
۲- گاها نشانه قبر بوده و گاها نیز به عنوان نشانه تکمیل کننده می باشد.
۳- عموما نمادگر مرد جنگجو می باشد. نشانه قبر می باشد. برای نشان دادن قهرمانی و جوانمردی از آن استفاده می شود. ولی بر اساس تغییر و جایگزینی تمدنها و حکومت ها، پس مانده های قدیمی را خراب کرده و بیشتر نمادهای شمشیر را نابود کرده اند. اگر مزار نیز یافت شود، احتمال پیدا شدن چیز با ارزشی در آن کم می باشد. در این میان، حتما باید شکل شمشیر را با صلیب تشخیص داد و از هم جدا در نظر گرفت. دسته ی شمشیر اندازه گیری می شود.و در جهت برعکس شمشیر، باید قدم نهاد. هر سانتی متر را باید در ۶۸ تا ۷۲ سانتی متر ضرب کرده، و جلو رفت.
۴-  قسمت نوک شمشیر(به غیر از دسته) اندازه گیری می شود. نتیجه اندازه گیری ضربدر ۷۸ می شود. باید به تعداد عدد به دست آمده در جهتی که شمشیر نشان می دهد، قدم برداشت. علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://s9.picofile.com/file/8291168126/kilic951.jpg

ارسال پاسخ