نشانه نهنگ و یا بچه نهنگ

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/bal952.jpg

نهنگ ویا بچه نهنگ : یکی از نشانه هایی است که به ندرت از آن به عنوان نشانه گنج استفاده شده است. اگر نهنگ تنها باشد نشانه دفینه است. نکته ایی که باید در این نشانه دقت کرد این است که دمش در جهت بالا چرخشی دارد یا نه. در جهت چرخش دمش حرکت کرده و در نزدیکی اش و مکانهایی که با ساروج نمای طبیعی داده شده اند را با دقت نظاره کنید. اگر در کنار نهنگ نشانه های دیگری هم باشد در افسانه یونان به معنای خدای دریا می باشد.

https://sites.google.com/site/azturkoglu/fay/bal951.jpg

ارسال پاسخ