نماد دنده و قفسه سینه انسان در گنج یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 0

این نماد که بیشتر افراد آن را اشتباها نشانه دفینه می دانند تنها نماد و محل قربانگاه انسان در گذشته بوده و هیچگونه جنسی ندارد.

ارسال پاسخ