خط و خطوط روی سنگ در دفینه یابی

ارسال شده در: مفهوم آثار و علائم باستانی | 1

http://www.axgig.com/images/45958506208045558228.jpg

یک خط راست به ما جهت می دهد. یک یا چند خط پر پیچ و خم بصورت موج، این را بیان می کند که باید در جهت آب جستجو و بررسی انجام داد. دو خط افقی، و در وسط آنها یک خط عمودی و در بین آنها نشان یک دایره، نشان دهنده ورودی یک غار می باشد.
دو خط عمودی و در وسط آنها یک خط افقی و در بین آنها یک دایره خبر دهنده ی یک غار تله دار می باشد.
دو خط افقی و چهار خط عمودی و در بیرون خطوط یک دایره باشد نشان این است که در اطراف یک غار دهن بسته شده وجو دارد.چهار خط عمودی و یک خط افقی نشان دهنده ی یک مزار شامل دفینه می باشد.
سه خط عمودی و یک خط افقی و یک نشان هلال نشان دهنده یک غار شامل زهر و تله می باشد.

علی عزیزیان http://irantreasure.me

http://www.axgig.com/images/65307768351944192968.jpg

  1. داریوش

    فاصله ی بین دودرخت باقی مانده درازای دردست داشتن زوایای مثلث قاعم الزاویه ورسم مثلث ازخطشروع بین دودرخت رسیدن به نک مثلث نقطه موردنظرگنج گمشده میباشد.بااین تفاصیل که بزرگترین استادکسی است که کلاه خدشوقاۻی کنه وازعقل سالم کمک بگیره برای رسیدن به تمامیه نکات موجوددردفینه یابی اینکه همینقدری که وقت گذاشتیدهمینقدرم ازجیبتون رفته غافل ازاینکه صرفاجهت پرت انداختن ذهن کاربریه که بدنبال دفینه است نسبت به نقاطی که درنظردارد.مواظب اون نقطه باشین.اخه هنوزمامان شنگولومنگول برنگشته گرگه هنوزپشت دره

ارسال پاسخ