مستند استون هنج

[aparat]http://www.aparat.com/v/64uXf[/aparat]

 

بیشتر →

هلال ماه در گنج یابی(عکس)آموزشی!!

در هر حال علائم در گنج یابی نسبی است.ولی این موارد مورد کشف واقع شده و تجربی است.

هلال ماه و خورشید

هلال ماه و خورشید

هلال ماه و خورشید

هلال ماه و خورشید