آموزش+تفسیر مرغ و تخم و جوجه+(عکس)

http://s3.picofile.com/file/8193960150/morg1.jpg

http://s3.picofile.com/file/8193960168/morg2.jpg

http://s3.picofile.com/file/8193960218/morg3.jpg

آموزش تفسیر لاکپشت+(عکس)

این مطالب برگرفته از کتاب های عربی است

http://s6.picofile.com/file/8193962168/l1.jpg

http://s6.picofile.com/file/8193962184/l2.jpg

http://s3.picofile.com/file/8193962242/l4.jpg

http://s6.picofile.com/file/8193962218/l3.jpg

http://s6.picofile.com/file/8193962292/l5.jpg

تفسیر و معنی جوغن مثلث

http://s3.picofile.com/file/8193963234/j2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8193963218/j1.jpg

http://s3.picofile.com/file/8193963234/j2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8193963292/j4.jpg

تفسیرکامل علایم مسطتیل ومربع

[تصویر:  0ca9-1-1-.png]
.
.
[تصویر:  0ca9-1.png]
.
.
[تصویر:  0ca9-2-1-.png]

http://www.youp.ir/dl/images2/1f82-2.png
http://www.youp.ir/dl/images2/b556-3-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/b556-3.png
http://www.youp.ir/dl/images2/832b-4.jpg
http://www.youp.ir/dl/images2/832b-4.png
http://www.youp.ir/dl/images2/832b-5.jpg
http://www.youp.ir/dl/images2/9663-5.png
http://www.youp.ir/dl/images2/9663-6-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/9663-6.png
http://www.youp.ir/dl/images2/9b9b-7-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/9b9b-7.png
http://www.youp.ir/dl/images2/9b9b-8-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/438c-8.png
http://www.youp.ir/dl/images2/438c-9-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/438c-9.png
http://www.youp.ir/dl/images2/fbeb-10.jpg
http://www.youp.ir/dl/images2/fbeb-10.png
http://www.youp.ir/dl/images2/fbeb-11-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/85d7-11.png
http://www.youp.ir/dl/images2/85d7-12-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/85d7-12.png
http://www.youp.ir/dl/images2/9f5f-15.jpg
http://www.youp.ir/dl/images2/9f5f-15.png
http://www.youp.ir/dl/images2/9f5f-16.jpeg
http://www.youp.ir/dl/images2/0198-17.png
http://www.youp.ir/dl/images2/0198-18.jpeg
http://www.youp.ir/dl/images2/0198-19.jpg
http://www.youp.ir/dl/images2/88e3-13-1-.png
http://www.youp.ir/dl/images2/88e3-13.png
http://www.youp.ir/dl/images2/88e3-14.png
http://www.youp.ir/dl/images2/12a9-19.jpg

نشانه شتر

[تصویر:  7d69-1.png]

بیشتر →

نشانه ماهی

http://axgig.com/images/30586267876146874610.png

بیشتر →

نشانه اسب

[تصویر:  55f4-19.png]

بیشتر →

نشانه خورشید

نمادهایی که هدف در زیر یا کنارشان میباشد

دراینجا اشاره ای به نمادهایی میشود که هدف در زیرویا نزدیک خوده نمادها میباشد
مار=اگر بصورت تاب خورد ویا جمبره زده باشد که سر ان داخل جمبره خود باشدویا سر مار بصورت بریده وقطع شده باشد
عقرب= اگر دم عقرب بریده ویا قطع شده باشد
لاک پشت =اگر سر ودم لاکپشت بریده ویا قطع شده بیاشد
سوسمار= اگر سر سوسمار بریده ویا قطع شده باشد ویا شکم سوسمار باد کرده باشد هدف که سنگی قیمتی میباشد در شکم سوسمار میباشد
قورباقه=اگر سر قورباقه بریده ویا قطع شده باشد
ماهی=اگر سر ماهی بریده ویا قطع شده باشد
تمساح =اگر دم تمساح بریده ویا قطع شده باشد
طاووس= اگر دم طاووس بریده ویا قطع شده باشد
جشم = اگر بدون موزه ویا ابرو باشد
رد پا = اگردوردپا بصورت موازی ومتساوی باشند
کف دست = اگر بصورت مشت کرده باشد ویا دودست در روبروی هم باشند
گاو= اگر دم گاو بریده ویا قطع شده باشد
اسب= اگر اسب نشسته باشد ودم ان رو به زمین باشد
شتر= اگر شتر بصورت نشسته باشد
انگور= اگر خوشه انگور بدون برگ باشد
کوزه=اگر کوزه بدون دسته باشد
صلیب=اگر اضلاع ان مساوی وبدون هیج نشانه ای دیگر در کنارش داشته باشد
کلید= اگر بدون دندانه باشد
تاج= اگر یک تاج وجود داشته باشد و هیج نشانه دیگری در کنار ان نباشد
خورشید=اگر شعاعهای ان بصورت مساوی باشد یا در زیر یا عقب ان یک کتاب وجود دارد

آموزش علائم مار+عکس(اگه میخوای نشانه مار رو تفسیر کنی بخون)

[تصویر:  69075885346623416852.jpg]
[تصویر:  08866491388516510245.jpg]