رمز گشایی حکاکی های مربع و مستطیل (جوغن های مربع و مستطیل)

  http://s8.picofile.com/file/8299197242/kare952.jpg

حکاکی های مربع و مستطیل قطعا نشانه مزار می باشد. این نشانه ها به معنای گوردخمه ، مزار اتاقی، کلیسا و مهمترینشان احتمال اینکه مزار زن هم باشد زیاد است. ابعاد حکاکی به ما درباره اینکه چگونه مزاری می باشد، اطلاعات می دهد.
حکاکی مربع به عمق 4- 5 سانتیمتر، به معنای قبرستان کلیسا می باشد. حکاکی مربعی با این ابعاد، با عمق مزار به طور مستقیم رابطه دارد. 4- 5 ضربدر 7 برابر است با عمق مزار، در این چنین حکاکی های مربوط به کلیساها، احتمال وجود آبراهی وابسته به حکاکی زیاد می باشد. در اینجا اندازه آبراه گرفته شده، اندازه به دست آمده ضربدر 7 شده، در جهت آبراه به مزار می رسیم.
حکاکی های مربعی در ابعاد کوچکتر به معنای مزار مردی با رتبه بالا می باشد. این مزار ها به شکل گور دخمه و یا قبر اتاقی می باشند. مزار حداکثر 7 الی 9 متر از نشانه دور می باشد. اگر منطقه برای گور دخمه مناسب نباشد، سریعا به طرف زمین خاکی که در نزدیکی نشانه می باشد می رویم، اگر در آنجا نتیجه ایی نگرفتیم، دقت می کنیم که در اطراف تپه های کوچکی وجود داشته باشد. این گونه مزار ها با تست فضای خالی (حفره) به راحتی پیدا می شوند.
حکاکی های مربعی که در کنارشان حکاکی های گرد وجود دارد، دوباره به معنای مزار می باشد . در اینجا مهمترین چیزی که باید به آن دقت کنیم، نزدیکترین حکاکی گرد به انتهای تخته سنگ می باشد، این به ما جهت می دهد، در جهت جوغن نزدیک به انتهای تخته سنگ، باید کاوش انجام شود.

http://s8.picofile.com/file/8299197234/kare951.jpg

حکاکی های مربعی متوسط و کوچک، به احتمال زیاد نشان دهنده مزار زن می باشد. اگر تعدادی مربع متوسط وجود داشته باشد مزار زن می باشد. در طرف شرق این نشانه ها مزار مرد وجود دارد. اگر حکاکی مربعی تک وجود داشته باشد، در نزدیکی های نشانه، قبر اتاقی وجود دارد.
دوباره با تست فضای خالی به راحتی پیدا می شود. حکاکی مربعی که درونش حکاکی گرد وجود دارد، به طور مستقسم، نشان دهنده قبر اتاقی می باشد. به ما این را نشان می دهد که اتاق ها از درون به هم راه دارند. احتمال این بالاست که این نشانه بر روی سنگهای بنای اتاق مزار می باشد. به ما این را نشان می دهد که در اینجا، دومین و سومین اتاق موجود می باشد. اگر حکاکی های گرد و مربعی در یک میان باشند، « به اندازه تعداد جوغن ها، مزار، در اتاقی می باشد که توسط مربع و یا مستطیل به آن اشاره شده است. »
اینگونه نظری وجود دارد هم وجود دارد که اگر حکاکی مربع و یا مستطیل در دیواره باشد، و در مقابل آن صخره های بزرگی به صورت ردیفی باشد به معنای گور دخمه می باشد.
حکاکی های مربعی معمولا در مناطق كه از هر طرف به راحتي قابل رويت باشد هستند. به این اشاره دارد که آن منطقه قبرستان صخره ایی وجود دارد. در مقابل نشانه باید صخره های ردیفی وجود داشته باشد. دفینه را باید در آنجا کاوش کرد. اگر یکی از مزارها باز شوند بقیه آنها به راحتی پیدا می شوند. / علی عزیزیان

http://s8.picofile.com/file/8299197268/kare953.jpg

http://s8.picofile.com/file/8299197826/kare955.jpg

http://s8.picofile.com/file/8299197276/kare954.JPG

حکاکی های گرد جوغن های گرد

http://s9.picofile.com/file/8298972234/dibek951.JPG

با یک نمونه مزار که از حکاکی های گرد یافت شده شروع کنیم. می بینیم که در کنار حکاکی گرد، مزاری وجود دارد. فراموش نکنیم که تعداد مزارها یکی نمی باشد. مشاهده شده که از این حکاکی های منظم، مزارهای تابوتی و زیر زمینی یافت شده است. باید به این موضوع دقت شود.
نشانه ایی می باشد که در ایران به وفور دیده می شود و نشانه قبر است. مشابه آن به طور طبیعی یافت می شود. تفاوتش این است که با نظم کار شده.
حکاکی های گرد در اصل، قربانگاههای متعلق به یک مزار کوچک می باشد، به درون اینها آب و غذا گذاشته می شود، درونش روغن ریخته و سوزانده می شود. خیراتی برای فرد مرده به این شکل انجام می شود. آیا مزارهای امروزه نیز به این شکل نمی باشند؟ هر وقت به مزار سر می زنیم، روی آن آب می ریزیم، بر حکاکی هایی که بر روی تابوتی که از مرمر ساخته شده آب پر می کنیم. و غذاهایی مثل گندم می اندازیم، به این هم می گوییم : «برای خیرات مرده، پرنده ها بخورند، ثواب شود ». پس ریشه عقیده ما از قربانگاه های سنگی گرد می آید.
مزار در دوردست های این حکاکی ها نمی باشد، همانطور که در مثال مشاهد شد، در فاصله نزدیکی می باشد. ممکن است حکاکی ها تک باشند ولی مزار ها نمی توانند تک باشند. مزارها در مکانی مناسب و در نزدیکی مناطق مسکونی پیدا می شوند. اگر منطقه ای مسکونی نباشد، مزار نیز وجود نخواهد داشت، مگر نه؟ اگر مزار وجود داشته باشد،
منطقه مسکونی نیز وجود خواهد داشت، این دو عنصر مکمل یکدیگر می باشند عنصری که در این حکاکی ها باید به آن دقت کرد، کیفیت حکاکی ها می باشد. کیفیت هر چقدر
زیاد و خوب باشد، ما را نیز به همان شکل به هدیه های با کیفیت مزار می رساند. اگر بی کیفیت باشد تلاش نکنید. هر کس می خواهد ماهیچه هایش قوی شود تلاش کند….حکاکی ها باید مثل نمونه های پایین باشند. نمونه های زیادی آوریم تا موضوع به خوبی فهمیده شود. علی عزیزیان

http://s8.picofile.com/file/8298972268/dibek952.JPG

حکاکی گرد:
از عناصری می باشد که مزار را نشان می دهد.
حکاکی های گرد : هر حکاکی یک مزار دارد، مزار در 5 متری اطراف حکاکی کاوش میشود. معمولا ممکن است خالی باشد.
اگر یک حکاکی بزرگی وجود داشته و در اطراف آن حکاکی های کوچکی باشد، فاصله بین حکاکی بزرگ و حکاکی کوچک اندازه گیری می شود. در جهت حکاکی کوچک، با در نظر گرفتن هر سانتی متر به منزله 1 قدم، حرکت می کنیم. مزاری که دنبال آن هستید در آنجا می باشد. حکاکی های کوچک و باعمق کم، به معنای مزار و حکاکی های بزرگ به معنای انبار زیرزمینی می باشد. مثلا اگر حکاکی کوچک ولی عمیق باشد، به معنای اتاق مزار می باشد، اگر عمیق تر باشد، معنایش ممکن است تغییر کند، مثلا عمق زیاد حکاکی می تواند به معنای چاه باشد.
1- حکاکی های کوچک : اگر حکاکی های کوچک به تنهایی وجود داشته باشند، به معنای مزار تک می باشند. وجود نشان تیر و یا یک خط روی همین تخته سنگ در نزدیکی حکاکی، می تواند در پیدا کردن جهت مزار به شما کمک کند. اگر در نزدیکی هایش یک صلیب و یا x باشد، قطعا مزار می باشد.
2- حکاکی های بزرگ : حکاکی های بزرگ معمولا به تعداد فرد مثلا 1 3 5 می باشند. اینها به معنای چاه می باشند. اما می تواند به معنای نشان مزار نیز در نظر گرفته شود.
3- حکاکی های مخلوط : در تخته سنگهایی که هم حکاکی های بزرگ و هم حکاکی های کوچک دارد، منطقه ایی را که مزار خانوادگی و یا مزار عمومی می باشد را نشان می دهد.
4- حکاکی های عمود بر زمین : در تخته سنگهایی که مثل دیوار می باشند، و انگار مثل یک چشم کوچک می باشد، نشان دهنده غار می باشد. در این نشانه ها، در 1 الی 2 متری طرف راست و یا چپش، غار بسته ایی وجود دارد.
5- حکاکی های مربعی : اگر بر زمین صاف، یعنی به صورت موازی زمین باشد، به معنای انبار زیر زمینی است. این انبارها زیرزمینی را که خیلی دور نمی باشند، می توان با تثبیت فضای خالی پیدا کرد.
6- حکاکی های مربعی عمود بر زمین : حکاکی های مربعی بر روی تخته سنگ هایی که به آنها دیوار گفته می شود، به معنای مزار پادشاهان می باشد.

در عکس پایین، یک حکاکی مخزن وجود دارد که هدف در پایین و در مقابلش می باشد. ولی کارش کمی سخت می باشد. دلیلش نیز این می باشد که به اندازه عمق حکاکی، ورودی مخزن نیز پایین می باشد.

http://s9.picofile.com/file/8298973276/dibek953.JPG

رمزگشایی نشانه سه جوغن :

http://s9.picofile.com/file/8298973292/dibek954.JPG

اگر نشانه 3 جوغن وجود داشته باشد طرز قرار گرفتنشان، موجب تغییراتی در رمزگشایی میشود. اگر سه جوغن مخلوط وجود داشته باشد، جوغن تنها، و یا جوغن نزدیک به انتهای تخته سنگ جهت را نشان می دهد.
اگر جوغن ها به شکل مثلث اعمال شده باشند، به همان اندازه که این را به عنوان نماد مثلث در نظر می گیریم، باید به عنوان نماد V در نظر بگیریم. در اینجا سه جوغن را به شکل V در نظر گرفته، در جهت دهان باز، در 7 الی 9 متری باید ببینیم که مزاری وجود دارد یا نه، و یا در این مسافت دنبال تخته سنگ تراشیده شده با اسکنه، که خیلی کم پیداست باشیم. دوباره شکل V در نظر گرفته شده و در جهت دراز V نگاه می شود. مشاهده شده که بعضی از نشانه های مثلثی، با سه جوغن درست شده است، باید این را با در نظر گرفتن منطق مثلثی رمزگشایی کرد.
در نشانه های مثلثی که در کنارشان تیر یا کانال می باشد، راه حل، به صورت مستقیم با تیر و کانال رابطه دارد. جهت تیر و یا جهت جاری شدن کانال، ما را در یافتن مزار ها کمک می کند. این گاهاً ما را به جای مزار، مستقیما به دفینه می رساند. نقاطی که باید از ابزارهای الکترونیکی در آنها استفاده کرد، اینها می باشند.

رمزگشایی نشانه جوغن گرد جفت :

http://s9.picofile.com/file/8298973326/dibek955.JPG

اگر دو نشانه جوغن کنار هم وجود داشته باشد، یعنی در منطقه مزار وجود دارد، از نظر جهت باید در جهت جوغن کوچک نگاه کرد، این به ما نشان می دهد که در منطقه فقط یک مزار وجود دارد. اگر هر دو جوغن به یک اندازه باشد، باید دقت کرد که در کنارش نشانه دیگری وجود داشته باشد که جهت بدهد، دو جوغن که اندازه یکسانی دارند، به معنای دو مزار می باشد. جوغن جفت که درون حیطه مزار ها می باشد، به این معناست که از یک خانواده، مزار دو نفر وجود دارد. مزار ها در فاصله نزدیکی از جوغن ها می باشند.
اگر دوباره جوغن جفت، در تخته سنگی ایستاده باشد، در نقطه ایی که به زمین دید دارد، مزار وجود دارد، اگر به صورت چپکی باشد، به ما نشان می دهد که در چه جهتی باید حرکت کرد. اینگونه حکاکی های جفت، معمولا بر روی راه پیاده رو می باشند. در فهم اینکه در جلوتر مزار وجود دارد به ما کمک می کند. در حکاکی های عمودی، احتمال وجود نشانه های کمک کننده مثل تیر و کانال زیاد می باشد.

رمزگشایی جوغن گرد تک :

http://s8.picofile.com/file/8298975092/db951.jpg
حکاکی گرد تک، در بین نشانه هایی می باشد که به وفور مشاهده می شود. گاهاً نشانه مزار، گاهاً چاه و گاهی هم بعنوان نشانه کمکی استفاده شده است. نشانه به طور کاملا متقارن ساخته شده، اگر نسبت به پهنایش عمقش بیشتر باشد، به معنای چاه می باشد، عموماً بر روی راه پیاده رو می باشد، در نزدیکی و یا سر راه مطمئنا چاه وجود دارد. دوباره حکاکی تک با ابعاد مشخص، مشاهده شده که در نقشه ها و یا در یادداشت ها برای تشکیل هدف نیز درست شده است. وظیفه نشانه کمک کننده را دارد. نشانه های دیگر موجود در اینجا، احتمال آب جاری و یا چاه بودنشان بالا می باشد، در اینجا در نزدیکی آب باید به دنبال نشانه نهایی که جهت و مسافت را می دهد، باشیم.
جوغن هایی که به عنوان نشانه مزار ساخته شده اند، از جوغن هایی می باشند که به وفور مشاهده می شوند، به صورت کوچک، بزرگ و متوسط ساخته می شوند، در نزدیکی ها حتما مزار وجود دارد.به این نماد، با گویشی دیگر، می توان گفت سنگی که آب تقدیس بر روی آن ریخته شده. هنگامی که درون جوغن پر شده و سوزانده می شد، انسانها در حالتی که هم به جوغن و هم به مزار نگاه میکردند، ایستاده و فرد مرده را تقدیس می کردند. در اینجا مهمترین نقطه ای که باید به آن دقت کرد، این است که اضافات آتشی که در جوغن سوزانده می شود، به کدام طرف می رود، در جهت آن مزار می باشد. دفینه یابان امروزه، برای پیدا کردن مزار داخل جوغن آب پر کرده، در جهت لبریز شدن آن کاوش انجام می دهند، این روش نیز درست می باشد. دوباره در جهت لبریز شدن جوغن تک، دومین جوغن تک و در جهت لبریز شدن آن سومین و آخرین جوغن پیدا می شود، هنگام پیشروی در این سیستم، عموما به سمت غرب کشیده می شویم، در اینجا مزار در نزدیکی آخرین جوغن می باشد، با یک کاوش دقیق، مزار به راحتی پیدا می شود

جوغن های گرد و رمز گشایی آنها :
جوغن های گرد که به هدف مزار ساخته شده اند، راه حل های متفاوتی دارند. تعداد حلقه ها، جوغن بزرگ و در کنارش جوغن کوچک، جوغن داخل جوغن، خطوط و کانالهای کنار جوغن، بزرگی و عمق جوغن، فاصله بین جوغن هایی که در همان تخته سنگ پیدا شده اند، جوغن عمودی موجود روی دیوار )اسکنه کاری شده(، معانی تمامی اینها متفاوت می باشد. جوغن های گرد اگر چه به شکل حلقوی دیده می شوند، در اصل خیلی از آنها حلقوی نمی باشند. برای فهم این، به جای نگاه به نشانه باید آن را لمس کرد. اگر به قسمت درونی جوغنی که در هنگام نگاه کردن حلقوی دیده می شود، انگشتمان را بمالیم، متوجه مثلث می شویم. تعداد جوغن ها : در سنگ هایی که تعداد جوغن ها از یکی بیشتر باشد ، ابتدا به تعداد جوغن ها و به وجود اثر اسکنه در کنار جوغن دقت می کنیم.
اگر 2 جوغن باشد، به طرف جوغن کوچک، و اگر 3 جوغن باشد، V درست کرده و در طرف دهان بازش، به 7 الی 9 متری آن نگاه می شود. تعداد 4 و یا بیشتر، به یک سیستم شمارش بستگی دارد، در اینجا جوغن متفاوت و جهت شرق مهم می باشد. تعداد 6 و یا 8 جوغن، ممکن است نشان وجود صندوق در اطراف باشد، باید دقت کرد که مکان هایی بین تخته سنگها برای ساخت صندوق وجود دارد یا نه.
جوغن داخل جوغن : تخته سنگها و سنگهایی که جوغن داخل جوغن دارند، به معنای اتاق هایی می باشد که به همدیگر راه دارند. این نشانه اغلب در سنگهای مزار اولی که پیدا شده دیده می شود، و به ما وجود دومین اتاق را نشان می دهد.
خطوط کنار جوغن : خطوط پیدا شده در کنار جوغن، نقش مهمی را درمورد جهت و مسافت بازی می کنند. در اینجا طول خطوط، و تعدادشان مهم می باشد. اگر خطوط مخلوط و از روی هم گذشته باشند، دفینه با توجه به باورهای عرفانی ساخته شده، منطقه طلسم شده است. بزرگی جوغن : بزرگی جوغن به طور مستقیم با رتبه مزار )فرد مرده( رابطه دارد، گاها عمق حکاکی عمق مزار را می دهد. مثال : اگر عمق حکاکی 5 سانتی متر باشد، می توان فهمید که عمق مزار 3- 5 متر می باشد، این ممکن است برای هر جوغن صادق نباشد.
روش عمومی رمزگشایی بیشتر جوغن های گرد جفت، همانطور که در بیشتر جوغن های گرد می باشد، مزار است. ولی اینجا، نسبت به بقیه جوغن ها، اینچنین تضادی وجود دارد. در سه جوغن که به شکل دیگ سه پایه درست شده است، مزار تک وجود دارد، و در دو جوغن که کنار هم ساخته شده اند، دو مزار وجود دارد. مزار ها معمولا به موازات دو جوغن و به صورت غاری در تخته سنگ ساخته می شوند. در مکان هایی که این امکان وجود ندارد، یعنی در مکانهای که زمین نمکی دارند، تخته سنگ تراشیده شده و به صورت صندوقی دفن شده و یا کنار مزار که با سنگ پوشیده شده می باشد. اگر به منطقه برویم که دو جوغن دارد، پشتمان را به شرق می کنیم، و به سمت اولین مزار مناسب پیش می رویم. این مزار در زمینی نا هموار و نزدیک آب می باشد. یعنی باید به کناره دره رفت. ولی باید تا جایی به کناره دره پیش رفت که رطوبت آب و یا سرریز شدنش نتواند مزار را تحت تاثیر قرار دهد. در اینجا، در کناره دره باید در نقطه ایی هم خط با جوغن، به دنبال مزار بود و باید ورودی را پیدا کرد. اگر ورودی در زیر خاک باشد، ساختار تخته سنگ بررسی شده و نقطه مناسب برای مزار انتخاب می شود، اگر ورودی روی سطح خاک باشد، قطعا قسمت ورودی با سنگهای بزرگی پوشیده شده است. و یا با یک دیوار مرزبندی شده است. از آنجایی که این مزارها ثروتمند نمی باشند، روی تخته سنگ مزار حکاکی وجود نداشته و ساده می باشند. در مزار یا دو نفر وجود دارد، یا دو مزار کنار هم می باشد…/ علی عزیزیان

 

تست تفکیک هوایی و زیرخاک طلایاب بدون رقیب Deeper x3

سلام دوستان
بالاخره بعداز مدت فراوان و تلاش شبانه روزی موفق شدیم دستگاهی برای شما معرفی کنیم که اولین در جهان باشد . این وسیله توسط بنده به مدت ۲۰ روز در مناطق آذربایجان ، جنگلی و ییلاقی شمال ، کویر و شوره زار استان قم و سنگلاخی استان کردستان تست گردید و در تمام آزمایشات سربلند بیرون آمد . فیلمی که در زیر میبینید اولین فیلم این دستگاه است که ما در این فیلم سعی کردیم قدرت تفکیک این را به شما دوستان نشان دهیم . در آینده نزدیک فیلم سنس در عمق بالا هم خواهم گذاشت .باز هم تاکید میکنم این فیلم نشانگر قدرت تفکیک وسیله است نه قدرت عمق زنی آن.
هدف بنده موفقیت شما دوستان است .مطمئن باشید با این دستگاه آخرین حفاری را انجام خواهید داد. در پایان ادرس سایت شرکت سازنده این دستگاه را جهت مطالعه بیشتر درج می نمایم

http://www.deeperdedektor.com

قیمت فروش این دستگاه 42 میلیون تومان است.

برای اطلاعات بیشتر وخرید با ما تماس بگیرید 09213603686

تست زیرخاک

[aparat]http://www.aparat.com/v/W132S[/aparat]

تست هوایی

[aparat]http://www.aparat.com/v/uNgRA[/aparat]

نشانه مار در گنج یابی

http://s9.picofile.com/file/8298442892/mar951.JPG

نشان مار : اگر مار برجسته در سنگ مزار نباشد، مطمئنا نشانه دفینه می باشد. ولی در برجستگی ها سر آن اندازه گیری می شود. پول مار باز، با محاسبات مخصوصی پیدا می شود. ماری که در اینجا می بینید مار بالارونده می باشد. اندازه گیری درازای این نیز لازم می باشد. در جهت حرکتش، امانتی وجود دارد. مارهای دیگر ممکن است در سنگ و یا خاک باشند. ولی این فقط در سنگ و یا دفینه هایی می باشد که در غارها گذاشته شده اند. در نشانه ها و به خصوص مارها، نمیتوان مکان صد در صدی مشخص کرد. دلیلش این است که نمی شود به طور قطعی اطلاعات پنهانی را درک کرد. نشانه های مار آنقدر گستردگی دارد که هر تعریفی که به صورت حفظی انجام شود، خواننده را قطعا گمراه خواهد کرد. اینطور بگوییم که مار حیوانیست که وقتی می ترسد فرار می کند و خزنده می باشد. از طرفی لانه ی مار همیشه سوراخها می باشد. با این حال به شما یک سرنخ می دهم. دهان مار به حالت باز دیده می شود. در پشت آن به دنبال امانتی باش. یک بار دیگر دقیق نگاه کن، اگر دهان مار بسته باشد، در جهت جلوی آن حتما یک سوراخی پیدا می شود.
1- مار چنبره زده : اگر سرش در بیرون باشد، جهت پیچش درونی مهم می باشد. ولی در مکان دیگری از منطقه می باشد. پول مار چنبره زده در زیر توده سنگ می باشد.
2- مار چنبره زده ای که سرش در داخل می باشد : امانتش در داخل و یا در کنارش می باشد. قسمت دمش اهمیت زیادی دارد. حتما یک جهت داده شده است. از قسمت سرهم می توان جهت را پیدا کرد.
3- دو مار به هم حلقه زده در حال بوس : در بین این دو مار به دنبال صلیب و یا نشانه های دیگری باشید. از پول هایی می باشد که با طراحی خاصی پنهان شده. واقعا سخت می باشد و قطعا پولش در کنارش نمی باشد. در مکانی در اطرافش می باشد. با تعقیب باید به دنبال آخرین نشانه در اطراف بود…
4- مار پیچیده شده به ستون : تمامی نشانه های ماری که در بالا نوشتم، برای رمزگشایی در این زمینه تخصص می خواهد. این نیز نشانه ایی می باشد که به دنبال آخرین نشانه است. جهت دم آویزان مهم می باشد.با اندازه گیری، نقطه آخر را تثبیت کرده و باید در آنجا به دنبال امانت بود. یعنی فاصله ای که باید جستجو شود، در 26 تا 27 متری اطرافش می باشد. بیشتر →

خرید محل دفینه !!!

http://s9.picofile.com/file/8298144034/khrid951.jpg

بعضی اقايون اعلام ميكنند كه چنانچه جايی داريد كه دفينه دارد نيازي نيست انرا در بياوريد ما جای شما را ميخريم و بيست يا سی درصد ارزش دفينه را بشما پرداخت ميكنيم و بعد با گرفتن مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط و برقراری امنيت خودمان با امكانات كامل انرا در مياوريم كافيست شما هزينه دستگاه فوق پيشرفته ما را بدهيد ، هزينه دستگاه بين بيست تا پنجاه ميليون تومان ؟؟؟!!!! و بلافاصله پس از تاييد محل مبلغ شارژ شما عودت گرديده و مبلغی بين سه تا پنج ميليارد به صورت علی الحساب بشما پرداخت شده و الباقی ظرف چند روز تسويه ميگردد .

هميشه طمع انسان مانع از تفكر لازم و ارزيابی درست گرديده و موجب خسارت و زيان سنگين است . هزاران دفينه فقط در تهران و ارتفاعات ان وجود دارد و صدها هزار دفينه در سطح ايران كه حاصل هزاران سال كار و زحمت پيشينيان ماست و ايران يكی از غنی ترين كشورهاي دنيا از اين منظر است . حال اگر كسی ادعا دارد كه تجهيزات پيشرفته ايی دارد كه ميتواند وجود هر دفينه ايي را در زير خاک تعيين نمايد و همچنين امكانات و قدرت مالی و پشتيبانی حكومتی ، خوب چه نيازی بشما دارد كه بيايد ميلياردها براي يک نقطه و محل دفينه بشما پول بدهد ؟؟؟؟!!!!
هر كجا برود دستگاه بزند ميتواند دفينه بيابد و نيازی به پرداخت پول هم ندارد . قطعاً اينان كلاهبرداران حرفه ايی هستند كه براي شما دام گسترده اند و در اصطلاح عامه به انان شارژخور ميگويند . و جالب است كه هميشه پس از خوردن شارژ و زدن يک يا دو دستگاه بی ارزش يک جواب ميدهند كه اينجا باری نيست . بارها و بارها مردمانی كه در دام اين شيادان افتاده اند از من راهنمايی خواسته اند كه ما به جا و محل خود يقين داريم چگونه و با كمک چه دستگاهی ميتوانيم حرفمان را اثبات كنيم و پولمان را پس بگيريم؟؟؟؟!!!! متاسفانه اب رفته به جوی باز نمی گردد و شما به هيچ طريق نمی توانيد پولتان را پس بگيريد . تجربه بدترين اموزگار است ، اول می سوزاند و سپس درس ميدهد ، دانا كسي است كه از تجربيات ديگران درس بگيرد ، نه اينكه خود تجربه كند / www.irantreasure.me

پاسخ به سوالات شما

http://s9.picofile.com/file/8297964818/deeperx3.jpg

سلام دوستان
سئوالی که بعضی ها از من می پرسند که عمق نفوذ دستگاه دیپر ایکس ۳ در مقایسه با لورنز زد وان و پی مکس چقدر هست؟ در جواب باید بگم که در مقایسه فلزیابهای پالسی تست عمق مهم نیست چون اکثر سیستم های پالسی موقع تست عمق زیادی رو می‌زنند ولی در میدان عمل حرفی برای گفتن ندارند مهمترین مسأله ای که موقع خرید باید به آن توجه کنید ثبات دستگاه یعنی خطا نزدن بوق اضافه نداشتن ، حذف امواج مزاحم ،حذف ذرات و نفوذ در سنگ است
دستگاهی که حذف ذرات ضعیفی داشته باشد موقع تست خیلی خوب جواب خواهد داد ولی وقتی که در اراضی(میدان عمل) کار می کنید دستگاه بخاطر ضعیف بودن در حذف ذرات آرام نخواهد گرفت و بوق اضافی خواهد زد برای اینکه بوق اضافی نزنه مجبور خواهید شد حساسیتش را کم بکنید که در این صورت هم یک متر بیشتر سنس نخواهد کرد.
مسأله بعدی که خیلی مهمه تفکیک دقیق فلزات و حذف فلزات بی ارزش هست برای اینکه بتوانید سریع تر نتیجه بگیرید دستگاهی را بخرید که تفکیک درستی داشته باشد برای مثال قوطی رانی آهن پوسیده و آلومینیوم را باارزش نزند در غیر اینصورت حفاری های بیهوده ای انجام داده و وقت ، زمان و انرژی خود را ازدست داده و ناامید خواهید شد که این ناامیدی ادامه کار را برای شما ممکن نخواهد ساخت.
واین مورد هم یادتون باشه که موقع تست دستگاه هیچ وقت با آهنربا و استیل تست نگیرید فقط با طلا دستگاه رو تست کنید و بخرید
در مورد عمق نفوذ دیپر هم بگم که از همه دستگاه های موجود بیشتره
اینو هم اضافه کنم که این روزها یک عده هستند که پشت سر من و برعلیه من حرف زیاد می‌زنند در حالی که خودشان دستگاه تقلبی میفروشند برای فروش دستگاه های آشغال و تقلبی خودشان پشت سر من بد و بیراه میگند همیشه درختی که میوه زیاد داره به سمت آن سنگ زیاد پرت می کنند! تا حالا دیدید که به درخت بدون میوه سنگ پرتاب بشه؟! یعنی درختی که بار نداشته باشه کسی نمیره طرفش
هرکسی که پشت سر من حرف میزنه اگه مرده بهترین دستکاهش رو بیاره بریم تست انجام بدیم در حضور مشتری
با تشکر
علی عزیزیان

مثلث ، حکاکی مثلث ، مثلث سه نقطه ایی

http://s9.picofile.com/file/8297619018/mos951.JPG

1- نشانه مثلث به این معنا می باشد که پول در مکان بسته ایی می باشد. دفینه سختی می باشد. اگر مثلث زاویه تیزی داشته باشد، در جهت آن باید کاوش انجام شود. و اگر نداشته باشد، باید در اطراف به دنبال ساختارهای متفاوت بود، و یا به نشانه های کمک کننده سر زد (نشانه دوم)..
2- چیزی است که به خدا، جبرئیل و حضرت عیسی امانت داده شده. همانطور که ممکن است نشان دهنده یک دفینه باشد، ممکن است یک مزار را نیز نشان دهد. مثلث نشان دهنده سه پول متفاوت نبوده و سه مزار متفاوت را نشان می دهد. اگر یک مزار تابوتی باشد، یک معنای دینی دارد. و یا دفینه راهزنان را نشان می دهد. اکثراً نشانه ایی می باشد که گمراه کننده بوده و دو دفینه تقلبی و یک دفینه درست را نشان می دهد. سه نقطه مثلث ممکن است نشان دهنده سه مزار نباشد. ممکن است به عنوان رمز، سه تخته سنگ و یا سه درخت باشد.
3- احتمال پیدا کردن درپوشی به شکل مثلث بالا می باشد. از نظر دفینه یابی، درپوش های ساروجی به بزرگی 50 سانتی متر، مهم می باشند. در بعضی تمدنها ، مثلث به عنوان در ورودی استفاده شده است. بهتر است در جهت نوک تیز مثلث جستجو انجام شود.
4- اگر چند مثلث در کنار هم به ترتیب قرار داشته باشند، هر مثلث نماد یک اتاق می باشد.
5- نماد مسیحیت می باشد. سه عنصر طبیعت را نشان می دهد. پدر، مادر، بچه. با یک نظر دیگر، روح، بدن، عقل. با یک نظر دیگر ، دنیا ، بشر، بهشت را نشان می دهد. در سنگ مزار ها و زینت
ها زیاد استفاده شده است. در مزار های تابوتی و قبور صخره ایی زیر خاک مهم می باشند. ولی نباید فراموش کرد که تعداد مزارها باید از یکی بیشتر باشد.
6- در تخته سنگی که مثلث های ریزی روی آن وجود دارد، مثلث دیگری به اندازه 50 سانتی متری به خوبی جستجو شده و دقت می شود که منطقه ساروجی وجود دارد یا نه، اگر هست، در آنجا دفینه اش وجود دارد. این نشانه ایی رمزگشایی شده می باشد.
7- نشان مثلث در تمدن های قدیمی، این گونه استفاده شده که در خود مثلث درب ورودی وجود دارد. در عکس پایینی مثال این وجود دارد.

http://s9.picofile.com/file/8297619034/mos952.JPG

8- مثلث موجود در عکس پایین، به دو شکل بررسی می شود.
الف) داخل مثلث با آب پر می شود. در محلی که آب کانال با خاک یکی می شود، به اندازه عمق مثلث، ممکن است در پایین تابوت و یا اتاقی پیدا شود.
ب) یک مثلث وجود دارد، در این مثلث کانال وجود دارد، طول کانال اندازه گیری می شود، با تبدیل هر سانتی متر اندازه گیری شده به یک قدم، در جهت کانال باید حرکت کرد. دوباره با تبدیل هر سانتی متر عمق مثلث به قدم، در پایین آن ممکن است تابوت و یا یک اتاق یافت شود

http://s8.picofile.com/file/8297619076/mos953.JPG

نمونه ایی از ورودی درپوش مثلثی باز شده :

http://s9.picofile.com/file/8297619118/mos954.JPG

عکس زیر مثلث و در وسط آن یک حکاکی کوچک می باشد، که در جهت نوک تیز آن، در مسافت 20 قدمی، در زیر تل سنگریزه مزار تکی وجود دارد. این نشانه رمزگشایی شده است

http://s8.picofile.com/file/8297619150/mos955.JPG

نمونه رمزگشایی شده از نشانه مثلث :

http://s8.picofile.com/file/8297619184/mos956.JPG

http://s9.picofile.com/file/8297619218/mos957.JPG

http://s9.picofile.com/file/8297619234/mos958.JPG

علی عزیزیان/http://irantreasure.me

فیلم تست تفکیک طلایاب دیپر ایکس 3

[aparat]http://www.aparat.com/v/aLg4r[/aparat]

حفاری های تومولوس

http://s8.picofile.com/file/8297587876/htumulus951.JPG

این گونه بناها، از بناهای با شکوهی می باشد که برای پادشاه، شاهزاده، ملکه و افراد اصیلی مثل آقایان منطقه (و خانواده آنها) ساخته می شده است. در نتیجه تلاش صدها انسان به مدت چندین روز بنا شده است و بعضی وقت ها ارتفاع آن به بیشتر از 50 متر می رسد. و حفر آنها بدون استفاده از روش های علمی هم سخت بوده و هم اشتباه می باشد. در این بناها مزار ها به دو شکل وجود دارند.در بعضی از آنها مزار در اتاقی می باشد که از چوب و یا سنگ ساخته شده است. بعضی از آنها نیز ممکن است در اتاق هایی باشند
که سنگ اصلی کنده شده و مزار ساخته شده است. از نظر اشیاء و هدایا خیلی غنی می باشند. ولی بر خلاف تصور دفینه یاب، ممکن است طلاهای درخشان در نیاید. یکی از مهمترین ویژگی های این بنا تدبیرهای انجام شده در برابر سرقت می باشد. به همین دلیل وارد شدن به این بناها از بالا بزرگترین اشتباه می باشد، چون از آنجایی که حداقل 50 متر عمق دارند، هیچ شانسی برای موفقیت نخواهید داشت. در عمقی به اندازه 50 و یا 10 و یا 5 متر، حمل تکه های تخته سنگ و خاک به طرف بالا سخت بوده، و زمان بر می باشد و از نظر کاری هم بسیار ضرر خواهید کرد. اتاق قبر دقیقا در مرکز تومولوس بوده و در کف آن می باشد. به همین دلیل، برای رسیدن به مزار
باید از روش هایی که در پایین به آنها اشاره شده استفاده کرد :
برای حفاری تومولوس هایی که عمق کمی داشته و پهن می باشند : اول قطر این تومولوس ها پیدا می شود. سپس نقطه ی نوک آن مشخص می شود، با انداختن یک خراش بر روی نوک، بنا به 4 قسمت مساوی تقسیم می شود، قسمت ها باید به شکل کشیدن نخ از هم جدا شوند. برشی که حفاری آن راحت می باشد انتخاب شده، دقیقا از دامنه بنا شروع کرده، و به طرف مرکز و تا دیده شدن اتاق مزار به حفاری ادامه داده می شود. اگر مزار دیده نشد، برش طرف مقابل(ضربدری) انتخاب شده و تا دیده شدن اتاق مزار، حفاری ادامه داده می شود. همانطور که در عکس صفحات قبل دیده می شود
حفر تومولوس هایی که عمق زیادی دارند کار راحتی نمی باشد. کار سختی بوده زمان و پول زیادی می خواهد، ما دو روشی که اقتصادی تر می باشند بیان می کنیم. اگر سیستم Gpr داشته باشید، کارتان کمی راحتتر می شود. این تومولوس جستجو شده و تثبیت می شود و آن نقطه نشانه گذاری می شود. از مناسبترین جهت تومولوس، در نوعی که اول پهن شده و سپس تنگ می شود؛ سعی می شود که با حفر تونلی به پهنای 2 تا 3 متر و ارتفاع 17 0 سانتی متر به اتاق مزار رسیده شود. اگر ابزار رادار نداشته باشیم، آنگاه از طرف مناسب تومولوس گرفته، ابتدا تنگ شده و سپس با نزدیک شدن به مرکز گشادتر شده، با باز کردن تونلی به ارتفاع 150 یا 17 0 سانتی متر، به اتاق مزار می رسیم.
سیستم شکافتن عمیق و پهن : این سیستم حفاری در تومولوس های کوچک با شکافتن عمیق و پهن محور شرق و غرب آن انجام می شود. و در تولوس های با ارتفاع زیاد هم نزدیک به یک
چهارم و در جبهه جنوب غربی یک برش بزرگ انجام می شود ما این مطالب را با در نظر گرفتن این که مجوز قانونی برای حفاری دریافت شده بیان کردیم. از حفاری بدون مجوز فرار کنید. http://irantreasure.me  علی عزیزیان

http://s8.picofile.com/file/8297587892/htumulus952.JPG