علوم غریبه

ارسال شده در: پیامهای تاریخی!! | 7

علوم غریبه به پنج قسمت تقسیم میشود   کیمیا: از شناخت گیاهان وجمادات و معدنیات و فلزات و خواص انها بهم میرسد كه خدای تعالی چنان قرار داده كه اگر قطره بر فلزی چكد انرا به فلز دیگر تبدیل میكند … ادامه یافت

نبرد ترموپیل ( خشایارشا با لئونیداس )

ارسال شده در: پیامهای تاریخی!! | 4

نبرد ترموپیل یکی ازنبردهاي ايران و يونان است که در سال ۴۸۰ پیش از میلاد در تنگه ترموپيل (Thermopylae)٬ بین سپاهیان لئونيداس (Leonidas)٬ پادشاه اسپارت و سپاهیان خشايارشا در گرفت. مدارک این جنگ متأسفانه یکطرفه‌است زیرا هر چه ما در … ادامه یافت