نکات اموزشی مهم ۲

♨️نکته آموزشی ۱۰۱♨️ در برنامه انالیز ویژیولایزر هر قرمزی جنس نیست آنکه به شکل یکی از اشکال هندسی بیفتد احتمال زیاد جنس است. ♨️نکته آموزشی ۱۰۲♨️ در حین کار با سیستم های تصویری دقت نمایید که از شمال به جنوب … ادامه یافت